Ruiskutettava PU-eriste

Toiminta-ajatuksenamme on haastaa vanhentuneet toimintatavat korjausrakentamisessa ja tehdä asiat aina entistä paremmalla ja nykyaikaisemmalla tavalla. Polyuretaanilla on eristetty korkealuokkaisesti vaativiakin kohteita jo yli 40 vuotta. Tarjoamme tämän perinteisen lämmöneristemateriaalin nyt uudella tavalla ruiskutettavassa muodossa asennettuna kaikenlaiseen korjausrakentamiseen.

PU eriste voidaan ruiskuttaa esimerkiksi rakennuksen kattoon tai seinään. Ruiskutettava PU-eriste huomioi erinomaisesti erilaisten rakennusten, rakennusmateriaalien, monimuotoisten pintojen ja käyttöalueiden eristämiselle asettamat vaatimukset. Koska se asettuu tiukasti myös epätasaisille pinnoille, se on erinomainen valinta myös ahtaissa alapohjaeristyksissä. Tuulettuvassa lattiarakenteessa uudisrakennuksiin voidaan laittaa heti alusta alkaen PU eristettä ja jälkikäteen ruiskuttaa eristettä alapuolelta. Avosoluisia spray-eristeitä voidaan käyttää myös äänen absorptioaineena tiloissa, joissa pintamateriaalit eivät muuten vähennä kaikua tai melua.

Ruiskutettavalla polyuretaanilla on erittäin vakuuttavia ominaisuuksia, jotka kaikki käyvät syyksi valita se menetelmäksi eristämiseen.

Miksi valita ruiskutettava PU-eriste

 1. Markkinoiden tehokkain eriste; täysin tiivis, liimautuu epätasaisille pinnoille ja erittäin hyvä eristävyys.
 2. Kestää hyvin kosteutta.
 3. Ruiskutettava polyuretaani ei mätäne, homehdu tai pilaannu.
 4. Täysin tiivis. Ruiskutettavalla polyuretaanilla eristetyn rakenteen Ilmanvuotoluku on 0 l/h, kun sen muilla eristemateriaaleilla toteutettuna on yleensä 1-15 l/h.
 5. Ei sisällä matkapuhelinliikenteen kuuluvuutta tai lämmöneristävyyttä heikentävää alumiinikalvoa.
 6. Kestävä ja muotonsa pitävä – käyttöikä rakentamisessa on yli 100 vuotta niin eristyskyvyn kuin muodon pysyvyydenkin osalta.
 7. Lujuusominaisuuksiltaan erinomainen: kevyissä eristeissä puristuslujuus on 100-200 kPa, vetolujuus 150-1250 kPa. Raskaammilla laaduilla päästään 2-3 kertaa suurempiin arvoihin. Lisäksi ruiskutettavan polyuretaanin puristus-, veto- ja leikkauslujuutta voidaan hyödyntää rakenteellisesti.
 8. Hyvin kevyt materiaali pienentää rakennuksen painoa ja säästää eristeen kuljetuskustannuksia. Ruiskutettavan PU-eristeen tiheys on yleensä 35 – 45 kg/m3.
 9. Lämmönsieto ja palo-ominaisuudet ovat huippuluokkaa. Ruiskutettava polyuretaani sammuu itsestään ja sen pinta hiiltyy, mikä ehkäisee palon leviämistä ja uudelleensyttymistä. Jatkuva lämmönsietokyky on +120 astetta. PU-eristeellä olevalle rakenteelle saadaan palonsuojamaalia käyttämällä paloluokka C-s2, d0 ja ruiskutettavaa sementtikuitupohjaista palonsuojapinnoitetta käyttämällä saavutetaan paloluokka B-s1,d0.
 10. Kestää kemiallisesti yleisesti rakennusmateriaaleissa esiintyvät liuottimet, kuten asetooni, tiivistyskalvojen pehmittimet, polttoaineet, mineraaliöljyt, laimeat hapot ja emäkset sekä pakokaasujen ja teollisuusilmaston saasteet ja vaikutukset.
 11. Ruiskutettava PU-eriste on hajuton. Se täyttää päästöluokituksen tiukimmat M1-vaatimukset. Testi tehdään 28 vrk vanhalle tuotteelle.
 12. Fysiologisesti PU-eriste on haitaton ja kemiallisesti neutraalia.
 13. Ympäristöystävällinen ja ekologinen valinta. Ruiskutettavat PU-eristeet säästävät energiaa koko rakennuksen elinkaaren ajan. Elinkaaren päättyessä eristeet voidaan polttaa energiaksi tai kierrättää.

Tuotteelle on myönnetty CE-merkintä.