Mitä on kuivajääpuhdistus ja miten se toimii?

Kuivajääpuhdistuksessa kiinteään olomuotoon saatettuja alle – 79 asteisia hiilidioksidirakeita puhalletaan puhdistettavalle pinnalle suurella nopeudella paineilman avulla, mikä jäähdyttää pinnan noin – 70 C asteeseen. Jäähtyessään pinta kutistuu nopeasti, jolloin lämpöstressivoimat rikkovat pintojen välisiä molekyylisidoksia ja pintakerros irtoaa pohjasta. Hiilidioksidi myös ottaa lämpöä kohteen pinnasta ja kaasuuntuu, jolloin hiilidioksidin tilavuus kasvaa noin 800-kertaiseksi, mikä aiheuttaa partikkelin lopullisen irtoamisen pinnasta.

Mihin kuivajääpuhdistusta voidaan käyttää?

Kuivajääpuhdistus on hyvin monipuolinen puhdistusmenetelmä ja käyttökohteita riittää:

Paperiteollisuudessa kuivajääpuhdistus on ehdottomasti paras tapa puhdistaa paperi- ja painokoneet, paperikoneiden telat ja säiliöt. Kuivajääpuhdistus poistaa tehokkaasti liimajäänteet, kalkin, kokkareiksi tiivistyneen pölyn ja kemiallisen massan.

Auto- ja veneteollisuudessa kuivajääpuhdistuksella voidaan hoitaa sekä moottoripesut että sisätilojen pesut. Veneiden puhdistuksessa kuivajääpuhdistusta voidaan soveltaa esim. moottorien, sisätilojen, istuinmateriaalien, kuomun, purjeiden, pohjan, tankkien ja pumppujen puhdistukseen.

Elintarviketeollisuudessa kuivajääpuhdistusta voidaan soveltaa esim. pullotus- ja sekoituslinjojen, tuotantolinjojen, kuljetinjärjestelmien, säiliöiden, uunien ja siilojen puhdistuksessa. Kuivajääpuhdistuksella on desinfioiva vaikutus ja ravintoloissa sillä voidaan puhdistaa tehokkaasti keittiöiden kaikki tilat ja laitteet. Kuivajääpuhdistus poistaa tehokkaasti hiilikerrostumat, pinttyneet tahrat, rasvan ja tärkkelyksen.

Kumi- ja muoviteollisuudessa kuivajääpuhdistuksella voidaan hoitaa muottien ja tuotantolinjojen puhdistukset. Se poistaa tehokkaasti esim. silikonin, kumin, polyuretaanin, termoplastiset muovit, maalit, pinnoitteet, rasvat ja öljyt

Puu-, elektroniikka ja terästeollisuudessa kuivajääpuhdistus soveltuu mm. tuotanto- ja työstökoneiden, hitsausrobottien, kuljetinhihnojen, ruiskutusjärjestelmien, generaattorien, tuulettimien, vaihteistojen yms. puhdistukseen sekä komponenttien pintojen viimeistelyyn.

Kuivajääpuhdistuksen edut

Kuivajääpuhdistuksella on monia etuja perinteisiin puhdistusmenetelmiin verrattuna:

  1. Lika saadaan poistettua ilman liuottimia ja kemikaaleja.
    Kuivajääpuhdistuksessa ei tarvita vettä, mikä helpottaa työskentelyä useissa kohteissa, kuten esim. sähkölaitteiden ja kosteudelle arkojen kohteiden pesuissa..
  2. Kuivajäämenetelmä puhdistaa kohteet tehokkaasti ja nopeasti. Pesukohteet eivät tarvitse huutelua tai jälkikuivausta ja ovat nopeasti uudelleen käyttövalmiina tai pakattavissa. Lisäksi valmistelu- ja jälkitöiden määrä on vähäinen. ja puhdistustyöt voidaan tehdä usein jopa kokonaan ilman tuotantokatkoksia.
  3. Kuivajääpuhdistuksessa hiilidioksidi haihtuu ilmaan eikä puhdistuksessa synny ollenkaan toissijaista jätettä; jäljelle jää ainoastaan irrotettu lika. Näin kierrätys- ja jätekustannukset ovat usein huomattavasti pienemmät ja usein irronnut lika voidaan jopa käyttää uudelleen. Hiilidioksidin käyttö on täysin turvallista ja hygieenistä.
  4. Kuivajääpuhdistus on myrkytön, hajuton ja ympäristövaikutuksiltaan neutraali pesumenetelmä, joka täyttää selkeästi kaikki ympäristövaatimukset. Hiilidioksidi on teollisuuden prosesseista talteen otettua sivutuotetta, joka muuten olisi päässyt suoraan ilmakehään, eli toisin sanoen se on ympäristöystävällistä uusiomateriaalia, joka ei lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta.
  5. Kuivajääpuhdistus ei tuota luontoon mitään jätteitä, vähentää veden sekä kemikaalien käyttöä ja prosessista jää jäljelle vain irrotettu lika. Menetelmässä syntyy usein suuria kustannussäästöjä, kun vältytään korkeilta jäteveden käsittelymaksuilta.

näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva