Mitä tarkoittaa painepesu, korkeapainepesu ja UHP-pesu?

Painepesu, korkeapainepesu ja UHP-pesu ovat tehokkaita puhdistusmenetelmiä. Painepesusta puhutaan, kun työkaluna käytetään alle 500 barin kuumavesipesuria. Korkeapainepesut tehdään puolestaan 500 – 2500 barin painealueilla, jotka sopivat hyvin esimerkiksi pinttyneen lian, maalin tai pinnoitteiden poistoon. UHP-pesua (ultra high pressure) eli 3000 barin painetta käytetään järeimmissä töissä kuten vesipiikkauksissa vaurioituneelle betonille ja palovaarallisissa paikoissa vesileikkauksissa metallille. Paras pesupaine valitaan kohteiden vaatimusten mukaan.

Mihin korkeapainepesu soveltuu?

Korkeapainepesulla voidaan hoitaa tehokkaasti melkeinpä kaikkien teollisuudenalojen puhdistushaasteet:

Esimerkiksi kaivosteollisuudessa korkeapainepesu soveltuu erinomaisesti vesireikien avauksiin, poistolinjojen huuhteluihin sekä kuljettimien, tuotantotilojen, koneiden, venttiilien, lauhduttimien ja säiliöiden pesuihin. Lisäksi korkeapainepesureilla voidaan suorittaa erilaisten kumiointien ja pinnoitteiden poisto, betonin vesipiikkaus sekä viemärilinjojen avaus.

Korkeapainepesumenetelmämme

Pintamestareiden pesulaitteisto on suunniteltu teollisuuden vaativiin puhdistustöihin, kuten prosessilaitteistojen, säiliöiden ja julkisivujen puhdistuksiin. Lisälaitteiden avulla pystymme tekemään mm. maalien, rappausten ja vaurioituneen betonin poistoa sekä viemärien ja putkistojen puhdistuksia. Puhdistustöissä meille on muodostunut asiakaslähtöinen, ketterä ja ratkaisukeskeinen toimintatapa ja koostamme kuhunkin kohteeseen aina soveltuvimman pesumenetelmän, jotta lopputuloksesta saadaan paras mahdollinen.

Korkeapainepesuyksikkömme on kehitetty usean eri kehityshankkeen avulla huippuunsa ja osaaminen puhdistustöissä on samalla noussut korkealle tasolle. Pesumenetelmien kehityksessä on keskitytty erilaisten suutin- ja pesupäätekniikkojen kehittämiseen niin että haastavienkin kohteiden puhdistukset sujuvat tehokkaasti ja asiakkaan erityistoiveiden mukaan. Pesuveden hallintaan on myös paneuduttu niin, että kaikki pesusta syntyvä jäte pystytään ottamaan talteen ja viemään asianmukaisesti jätehuoltoon tai kierrätykseen. Olemme myös automatisoineet pesut mahdollisimman pitkälle helpottaaksemme vaikeiden paikkojen pesumenetelmiä.

näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva
näytä kuva